Programi i Vetëpunësimit 2018

Programi i Vetëpunësimit mbështet të rinjtë që kanë dëshirën dhe vizionin për të ndërtuar biznesin e tyre. Nëpërmjet trajnimit mbi vetëpunësimin, këshillimeve të vazhdueshme gjatë gjithë fazave të programit, dhe mbështetjes financiare (në formën e pajisjeve dhe / ose materialeve), programi asiston në transformimin e ideve në biznese të qëndrueshme. Të gjithë të rinjtë deri në moshën 30 vjeç të cilët dëshirojnë të vetëpunësohen duke hapur biznesin e tyre dhe aplikojnë me një ide të konsoliduar biznesi, si dhe nuk duhet të kenë aplikuar më pare në këtë program. Programi i vetëpunësimit mbërrin në Shkodër, Kukës dhe Dibër, financuar nga Ambasada Britanike. APLIKO deri më 13 dhjetor: aftesi.info/vetepunesimi Nëse keni pyetje na kontaktoni në: besa.fuga@undp.org Cilat janë hallkat e procesit? Pjesëmarrja në Programin e Vetëpunësimit fillon me një vlerësim të njohurive të përgjithshme të kandidatëve të interesuar të vetëpunësohen. Ky vlerësimi ndodh gjatë fazës së shpalljes së thirrjes për aplikime. Në…

Navigate