August 2015

3 Posts Back Home
Showing all posts made in the month of August 2015.

Design Thinking – Një mënyrë për të inovuar

Keni dëgjuar ndonjëherë për konceptin e “Design Thinking”? Ndërsa asocimi me elementë estetikë apo teknologjinë është i natyrshëm, realisht është më shumë se kaq. Është një koncept i ri, një mënyrë e re e të punuarit për t’ju përgjigjur më shpejtë nevojave komplekse të lindura ndër të tjera si rrjedhojë e zhvillimit marramendës të teknologjisë. Tek UNDP, sot, në bashkëpunim me Gconsultancy Innovation, eksploruam hallkat e design thinking dhe si mund ta përdorim në punën tonë të përditshme.

Kur të rinjtë dhe tregu i punës nuk i flasin njëri tjetrit

blog-post-1-image

Sot, sipas Analizës së Nevojave për Aftësi rezulton se ndërsa në Shqipëri ekziston një tendencë e përgjithshme në rritje e punësimit (sidomos tek bizneset e mesme dhe të mëdha), thujse 50% e bizneseve hasin vështirësi të konsiderueshme në identifikimin e punonjësve me aftësitë e duhura. Paralelisht, 34% e të rinjve që kërkojnë të punësohen, e kanë të pamundur të gjejnë një punë që i përshtatet arsimit dhe pritshmërive të tyre. Punësimi i talenteve të reja mund të jetë çelësi për kompanitë e të gjitha madhësive për të përmbushur nevojat e tyre.

Shëngjergj – Sa larg dhe afër zhvillimit të qëndrueshëm turistik

7 të rinj që ndjekin studimet pranë fakulteteve të Tiranës në degët e Arkitekturës, Turizmit, Planifikimit Urban, Ekonomisë, Industrisë Ushqimore dhe Mjedisit janë bërë pjesë e një nisme të UNDP-së dhe GIZ për promovimin e eko-turizmit në zona relativisht të panjohura. Shëngjergji, një komunë e vogël vetëm një orë larg Tiranës, dhe me një popullsi rreth 2000 banorë, është përzgjedhur si një destinacion me potencial për të zhvilluar një turizëm aktiv, me impakt mjedisor minimal, i cili nxjerr në pah vlerat autentike të zonës. Ky postim vjen nga këndvështrimi i njërit prej studentëve, Dhorit, pas vizitës së parë në Shëngjergj.

Navigate