Emiliano Lule

Në episodin e 10-të të podcastit do të njihemi me Emiliano Lulen. Emiliano është në radhë të parë aktivist për të drejtat e njeriut, njëkohësisht, një nga drejtuesit e Institutitit të Nxënësve me Aftësi të Kufizuara në Shikim, zhvillues, promovues i teknologjisë Text To Speech (TTS), e cila shërben për të asistuar persona me aftësi të kufizuara në aksesin drejt informacionit, dhe mbi të gjitha, një sipërmarrës i vërtetë, ndonëse i verbër prej 15 vitesh.

Dëgjim të këndshëm!

Shkarkoni

Navigate