“UNE ZGJEDH ARSIM PROFESIONAL” – Olimpiada e Aftësive 2016

32 shkolla të mesme profesionale / 10 qëndra të formimit profesional / 8 konkurse në profilet: Bujqësi / Kopshtari / Elektroteknikë / Instalime Elektrike / Hoteleri -Turizëm / Rrobaqepësi / Ndërtim / Përpunim Druri dhe Termohidraulikë / 8 ҁmime / 18,000 vizitorë!

 

Navigate