#vetëpunësimi snapshots

Programi i Vetëpunësimit ka mbyllur një nga fazat e trajnimit për disa nga aplikuesit e Tiranës. Lexoni përshtypjet e Reas, Kleas dhe Aurorës deri tani.

EDI_7364
Rea: Costumer Journey më ka bërë shumë përshtypje. Aty kuptova se si një kompani mund të dështojë ose jo nga mënyra se sa e kupton konsumatorin e saj. Nga ana tjetër më tërhoqi vëmendjen aplikacioni Estimote
EDI_7372
Klea: Këto ditë më kanë ndryshuar idenë duke e kthyer atë nga një ide gati e parealizueshme në një ide më konkrete. Gjatë trajnimit kam zbuluar disa website dhe applikacione të ndryshme në fushën e teknologjisë dhe inovacionit si për shembull producthunt.com
EDI_7366
Aurora: Gjatë ditës së trajnimit vendosëm disa rregulla për të funksionuar më mire si grup si për shembull, momentin qe e quanim check in – check out, ku cdo pjestarë i grupit ndan me të tjerët se si ndihet. Pas cdo check-in grupi kthehej sërisht në formë.EDI_8393

EDI_7320

EDI_8436

Kushtrim Xhakli drejtoi trajnimin 6-ditorë të Programit të Vetëpunësimit në Tiranë gjatë 13-18 qershor.

Navigate