Cikël Dokumentarësh Profesionet – Guida Turistike

Ky cikël dokumentarësh synon të pasqyrojë punën e profesionistëve të rinj të cilët kanë ndërtuar biznese të suksesshme në zanatin e tyre. Na ndiqni javët në vijim për t’u njohur me zanate dhe profesionist të tjerë. Mbase kjo mund të ishte zgjidhja për të ardhmen tuaj.

Në dokumentarin e tretë do të njihemi me profesionin e guidës turistike.

Shikim të këndshëm!

Ky cikël dokumentarësh është zhvilluar në kuadër të promovimit të Arsimit dhe Formimit Profesional në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.

Navigate