July 2017

2 Posts Back Home
Showing all posts made in the month of July 2017.

Sipërmarrësit e Programit të Vetëpunësimit

Njihuni me tre nga sipërmarrësit e rinj të Programit të Vetëpunësimit, Zamirën, Dritanin dhe Neradën. Secili në fushën e tij, nga hapja e një dyqani lulesh, tek ofrimi i shërbimeve IT, apo krijimi i një dyqani suveniresh me produkte të punuara me dorë, prej më shumë se tre muajsh, ata po provojnë forcat e tyre si sipërmarrës të rinj. https://youtu.be/GzfMeu9E-9Q Programi i Vetëpunësimit mbështet të rinjtë që kanë dëshirën dhe vizionin për të ndërtuar biznesin e tyre. Nëpërmjet trajnimit mbi vetëpunësimin, këshillimeve të vazhdueshme gjatë gjithë fazave të programit, dhe mbështetjes financiare (në formën e pajisjeve dhe / ose materialeve), programi asiston në transformimin e ideve në biznese të qëndrueshme. Programi zbatohet nga UNDP me mbështetjen e Qeverisë Svicerane.

Supporting youth to become entrepreneurs: Migi’s Food Boutique

If you ever go to Tirana, do visit Migi’s Food Boutique. It offers a unique food experience. She has put her heart and mind into this business. It was not easy to get there. With commitment, right guidance, coaching and hard work she succeeded.  Here is her story: “I have a Bachelor’s degree in Finance and Banking from the University of Tirana. Like many of my friends, I was in search for a job for more than a year. Many job interviews, did not translate into anything concrete. One day I saw an announcement on UNDP Facebook calling on interested young people  to submit  their business ideas  and join the Self-Employment Programme. I considered this a brilliant opportunity.”. In March 2016, UNDP launched the Self-employment Programme targeting youth between 18 –30, who were interested in bringing to life  their business ideas. 440 young people from across the country applied to…

Navigate