Sidorela Uku

1 Posts Back Home

Programi i Vetëpunësimit shtator 2018

Programi i Vetëpunësimit mbështet të rinjtë që kanë dëshirën dhe vizionin për të ndërtuar biznesin e tyre. Nëpërmjet trajnimit mbi vetëpunësimin, këshillimeve të vazhdueshme gjatë gjithë fazave të programit, dhe mbështetjes financiare (në formën e pajisjeve dhe / ose materialeve), programi asiston në transformimin e ideve në biznese të qëndrueshme. Të gjithë të rinjtë deri në moshën 30 vjeç të cilët dëshirojnë të vetëpunësohen duke hapur biznesin e tyre dhe aplikojnë me një ide të konsoliduar biznesi, si dhe nuk duhet të kenë aplikuar më pare në këtë program. APLIKO deri më 30/09: aftesi.info/vetepunesimi Ditët e Hapura Informative Ju ftojmë të merrni pjesë në Ditët e Hapura Informative për programin që do të organizohen tek Qendra Rinore, në hyrje të Rrugës së Kavajës, sipas kalendarit të mëposhtëm: Dt. 17 Shtator 2018, prej orës 11:00 – 13:00 Dt. 20 Shtator 2018, prej orës 15:00 – 17:00 Dt. 24 Shtator 2018, prej…

Navigate