Shqip: Zvicra dhe PNUD mbështetje për vetëpunësimin

Zyra Zvicerane e Bashkëpunimit për Zhvillim (SDC) ka financuar zbatimin e programit 4-vjecar “Zhvillimi i Aftësive për Punësim”, i cili synon të ketë një kontribut në nivel sistemi për modernizimin e sistemit të AFP-së në Shqipëri duke adresuar disa sfida kryesore: mospërputhjen e kërkesës me ofertën për aftësi, aksesin në shërbimet e punësimit dhe formimit; tregun e punës në zonat rurale etj;
Artikullin e plotë nga Gazeta Shqip e gjeni në ndërlidhjen e mëposhtme:
http://gazeta-shqip.com/lajme/2017/09/28/le-shba-per-mr-publer-zvicra-dhe-pnud-mbeshtetje-per-vetepunesimin/