Top Channel: Grante për vetëpunësimin, Qeveria zvicerane dhe PNUD mbështesin të rinjtë

Gjatë dy fazave të para të programit për “Zhvillimin e Aftësive për Punësim”, mbi 1000 të rinj kanë aplikuar, 230 janë trajnuar, dhe 36 biznese të reja janë regjistruar.
Lexoni artikullin e plotë nga Top Channel në ndërlidhjen e mëposhtme:
http://top-channel.tv/2017/09/28/grante-per-vetepunesimin-qeveria-zvicerane-dhe-pnud-mbeshtesin-te-rinjte/