Për çdo pyetje ose paqartësi rreth programit na kontaktoni duke përdorur formën e komunikimit.