Shëngjergji nga Sytë e të Rinjve

Në vazhdim të postimeve të mëparshme në lidhje me Shëngjergjin, po ju tregojmë një përmbledhje nga ditët e kaluara duke eksploruar Shëngjergjin, markuar një shteg për ecje malore dhe ndihmuar një familje për ta shndërruar shtëpinë e tyre në një “guesthouse”.

 

Navigate