December 2015

1 Posts Back Home
Showing all posts made in the month of December 2015.

Jo Vetëm në 8 Mars

“Jo Vetëm në 8 mars” është prototipi fitues i Innovation Bootcamp për Dhunën me Bazë Gjinore. Skuadra fituese prezantoi projekt idene e tyre gjatë Konferencës Kombëtare për Dhunën me Bazë Gjinore, organizuar nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë.

Navigate