#JoVetemNe8Mars

UNDP Shqipëri mblodhi së bashku 50 të rinj për të ideuar dhe zhvilluar një produkt i cili synon ndërgjegjësimin e vet të rinjve mbi dhunën me bazë gjinore, duke përdorur metodologjinë inovative të Design Thinking. Ndiqni fushatën e tyre #JoVetemNe8Mars.

 

Navigate