Tashmë të vetëpunësuar me mbështetjen e Programit të Vetëpunësimit

Rreth një viti më parë Edmiri, Xhulia, Megi dhe Tani ishin duke studjuar ose duke punuar për dikë tjetër. Sot, ata drejtojnë bizneset e tyre falë mbështjetjes së Programit të Vetëpunësimit.

Ndiqni disa momente nga jeta e tyre si sipërmarrës të rinj. Kjo video u realizuar nga Tan Kazazi, një prej finalistëve të Programit të Vetëpunësimit 2016.

https://youtu.be/Mx6z3Q-m5SU

Programi i Vetëpunësimit mbështet të rinjtë që kanë dëshirën dhe vizionin për të ndërtuar biznesin e tyre. Nëpërmjet trajnimit mbi vetëpunësimin, këshillimeve të vazhdueshme gjatë gjithë fazave të programit, dhe mbështetjes financiare (në formën e pajisjeve dhe / ose materialeve), programi asiston në transformimin e ideve në biznese të qëndrueshme. Programi zbatohet nga UNDP me mbështetjen e Qeverisë Svicerane.

Navigate