Politika e Privatësisë

Privatësia juaj është e rëndësishme për ne. Tek AFTËSI.INFO ne kemi disa parime themelore:

  • Ne nuk kërkojmë të dhënat tuaja personale vetëm në qoftë se na duhen vërtet. (Ne nuk na pëlqejnë shërbimet të cilat kërkojnë të dhënat tuaja personale si gjinia apo të ardhurat tuaja monetare pa asnjë arsye.)
  • Ne nuk i ndajmë të dhënat tuaj personale me asnjë përveçse në përputhje me ligjin, zhvillimin e produkteve, apo mbrojtjen e të drejtave tona.
  • Ne nuk ruajmë të dhënat personale në serverat tanë përveçse nëse na nevojiten për vijimësinë e operimit në një nga shërbimet tona.

Kjo politikë privatësie është nën licencën Creative Commons ShareAlike, e bazuar në atë të Automattic.com. Në qoftë se keni pyejte rreth fshirjes apo korrektimit të të dhënave tuaja personale ju lutem na kontaktoni në skillsdevelopment4employment@gmail.com.

Vizitorët e faqes
Si shumica e operatorëve të faqeve të interneti, AFTËSI.INFO mbledh të dhënat personale jo të indetifikueshme të llojit që shfletuesit e internetit dhe serverat zakonisht i vënë në dispozicion si lloji i shfletuesit, preferencat e gjuhës, faqet referuese, dhe data dhe ora e kërkesës për vizitë nga secili vizitor. Qëllimi I AFTËSI.INFO në mledhjen e të dhënave jo të indetifikueshme është për të kuptuar se si vizitorët e përdorin këtë faqe. Nga koha në kohë AFTËSI.INFO mund të publikojë informacione personale jo të indetifikueshme në total, p.sh duke publikuar një raport mbi trendet më të fundit në përdorimin e faqes së tyre të internetit.
AFTËSI.INFO gjithashtu mbledh të dhëna personale të indetifikueshme si adresat IP për përdoruesit e kyçur dhe për përdoruesit të cilët lënë komente në faqen e AFTËSI.INFO apo në nënfaqe të saj. AFTËSI.INFO i zbulon IP e përdoruesve të kyçur dhe të komentuesve vetëm nën të njëjtat rrethana që përdorin dhe zbulojnë të dhëna personale indetifikuese të përshkruara si më poshtë, veçse IP e komentuesve në blog dhe adresat e email-it janë të dukshme dhe të zbuluara nga administatorët e blogut ku komenti është bërë.

Mbledhja e të dhënave personale të indetifikueshme
Vzitorë të caktuar të faqes AFTËSI.INFO zgjedhin të ndërveprojnë me AFTËSI.INFO në forma të cilat kërkojnë nga AFTËSI.INFO të mledhë të dhënat personale të indetifikueshme. Sasia dhe lloji i të dhënave që AFTËSI.INFO mbledh varet nga natyra e ndërveprimit. Për shembull, ne u kërkojmë vizitorëve të regjistrohen për të rejat më të fundit duke vendosur emrin, mbiemrin dhe adresën e tyre elektronike. Në çdo rast AFTËSI.INFO mbledh të dhëna për aq sa është nevojshme apo e përshtatshme për të përmbushur qëllimin e ndërveprimit të një vizitori me AFTËSI.INFO. AFTËSI.INFO nuk zbulon të dhëna të tjera personale veçse atyre të përshkruara më poshtë. Vizitorët mundet gjithmonë të refuzojnë të ofrojnë të dhëna personale të indetifikueshme, me paralajmërimin se kjo mund t’i pengojë ata në përfshirjen në aktivitete të ndryshme të lidhura me faqen e internetit.
Grumbullimi i statistikave
AFTËSI.INFO mund të mbledhë statistika rreth sjelljes së vizitorëve në faqet e saj të internetit. Për shembull AFTËSI.INFO përdor shërbimin Akismet për të ndihnmuar në indentifikimin e spam. AFTËSI.INFO mund ta shfaqë këtë informacion publikisht ose tua mundësojë atë të tjerëve. Gjithsesi, AFTËSI.INFO nuk zbulon të dhëna të tjera personale të indetifikueshme pëverçse atyre të përshkruara më poshtë.

Mbrojtja e të dhënave të caktuara personale të indetifikueshme
AFTËSI.INFO zbulon të dhëna personale potencialisht të indetifikueshme dhe informacione personale të indetifikueshme vetëm për punonjësit e tyre, bordit dhe organizatave të lidhura që (I) u duhen këto informacione në mënyrë që t’i përpunojnë në emër të AFTËSI.INFO ose të mundësojnë shërbime të disponueshme në faqen e internetit të AFTËSI.INFO, dhe (II) kanë rënë dakord të mos I zbulojnë këto informacione tek të tjerët. Disa nga këto punonjës, kontraktorë dhe organizata të lidhura mund të ndodhen jashtë shtetit tuaj; duke përdorur faqen e internetit të AFTËSI.INFO, ju pranoni të transferoni këto të dhëna tek ata. AFTËSI.INFO nuk do të japë me qera apo të shesë të dhëna personale potencialisht të indetifikueshme dhe informacione personale të indetifikueshme ndaj askujt. Përveçse punonjësve të tyre, kontraktorëve dhe organizatave të lidhura, siç u përshkrua më lart, AFTËSI.INFO zbulon të dhëna personale potencialisht të indetifikueshme dhe të dhëna personale të indetifikueshme vetëm në përgjigje të një thirrje, urdhri gjyqësor ose kërkesave të tjera qeveritare, ose kur AFTËSI.INFO beson se zbulimi i informacionit është i nevojshëm në mënyrë të arsyeshme për të mbrojtur pronën dhe të drejtat e AFTËSI.INFO, palëve të treta ose publikut të gjerë. Nëse ju jeni një përdorues i regjistruar i faqes së internetit të AFTËSI.INFO dhe keni mundësuar adresën tuaj të email-it, AFTËSI.INFO mund t’ju dërgojë herë pas here një email për t’ju bërë me dije rreth të rejave më të fundit në faqen tonë. Kryesisht përdorim blogjet për ti komunikuar këto informacione ndaj përpiqemi ti mbajmë këto emaile në minimum. AFTËSI.INFO merr të gjitha masat e arsyeshme për t’ju mbrojtur nga hyrjeve të paautorizuara, përdorimit, alternimit ose shkatërrimit të të dhënave personale potencialisht të indetifikueshme dhe të dhënave personale të indetifikueshme.

Cookies
Një “cookie” (anglisht për biskotë) është një varg informacioni që një faqe interneti ruan në kompjuterin (apo dhe cdo pajisje tjetër) e një vizitori dhe shfletuesi i vizitorit ia mundëson faqes së internetit sa herv që vizitori rikthehet. AFTËSI.INFO përdor cookies për ta ndihmuar atë të indetifikojë dhe të ndjekë përdoruesit, përdorimin e faqes AFTËSI.INFO dhe preferencat e hyrjes së tyre në faqe. Vizitorët e AFTËSI.INFO të cilët nuk dëshirojnë të kenë cookies të ruajtura në kompjuterat e tyre duhet t’i mundësojnë shfletuesit e tyre që ti refuzojnë cookies përpara se të përdorin faqen e AFTËSI.INFO, me të metën që karakteristika të caktuara të faqes mund të mos funksionojnë si duhet pa praninë e cookies.

Komentet
Komentet dhe përmbajtje të tjera të dërguara mundet ose jo të publikohen direkt në website-in tonë, por ne kemi të drejtën ti ruajmë ato mjaftueshëm që ti përdorim për të përmirësuar shërbimin dhe për të evituar komente të mëvonshme jo pozitive.

Ndryshimet në politikat e privatësisë
Megjithëse shumica e ndryshimeve mund të jenë të vogla, AFTËSI.INFO mund të ndryshojë politikat e saj të privatësisë kohë pas kohe, dhe në mënyrë diskrete brenda AFTËSI.INFO.
AFTËSI.INFO i inkurajon vizitorët të kontrollojnë rregullisht këtë faqe për ndryshime në politikat e saj të privatësisë. Nëse ju vazhdoni ta përdorni këtë faqe pas ndryshimeve në politikat e privatësisë do të përbëjë pranimin nga ana juaj të këtyre ndryshimeve.

Navigate