Shqipëria

2 Posts Back Home

Si të nxjerrësh para nga hithra?

Kultivimi i agrumeve, ullirit, grurit e produkteve të tjera bujqësore siguron të ardhura për një pjesë të konsiderueshme të fshatarëve në jug të Shqipërisë. Përtej këtyre produkteve tipike, një burim tjetër të ardhurash e punësimi mund të jenë edhe bimë të tjera që rriten natyrshëm në këto zona. Ato çka më parë janë konsideruar si mbetje bujqësore sot mund të konvertohen në lëndë të parë për industrinë tekstile, farmaceutike etj.

Papunësia – Shifra që na bëjnë të mendojmë

Para pak ditësh EUROSTAT publikoi të dhënat më të fundit mbi tregun e punës në vendet e BE-së. Shkalla mesatare e papunësisë në 28 vendet anëtare ishte 9.5% në muajin gusht 2015 e pandryshuar nga një muaj më parë, por krahasimisht më ulët se e njejta periudhë në 2014 (10.1%). Shkalla e papunësisë e të rinjve arriti 20.4%. Në Shqipëri papunësia qëndron në shkallën 17.3%, ndërsa tek të rinjtë ka arritur 34.2%.

Navigate