Tregu i Punës

7 Posts Back Home

Në Kërkim të Talenteve – Indeksi Global i Kapitalit Njerëzor 2015

Në një të ardhme të afërt talenti, jo kapitali monetar, do të jetë faktori kryesor që ushqen inovacionin, konkurrencën dhe rritjen ekonomike. Të dhëna globale tregojnë se gjatë vitit të kaluar më shumë se një e treta e punëdhënësve janë përballur me vështirësi në gjetjen e talenteve. Afërsisht gjysma mendojnë se mungesa e talenteve ka një ndikim negativ në ecurinë e biznesit të tyre. Ndërkohë  shumë talente në botë mbeten ende të pashfrytëzuara.

Si të nxjerrësh para nga hithra?

Kultivimi i agrumeve, ullirit, grurit e produkteve të tjera bujqësore siguron të ardhura për një pjesë të konsiderueshme të fshatarëve në jug të Shqipërisë. Përtej këtyre produkteve tipike, një burim tjetër të ardhurash e punësimi mund të jenë edhe bimë të tjera që rriten natyrshëm në këto zona. Ato çka më parë janë konsideruar si mbetje bujqësore sot mund të konvertohen në lëndë të parë për industrinë tekstile, farmaceutike etj.

Papunësia – Shifra që na bëjnë të mendojmë

Para pak ditësh EUROSTAT publikoi të dhënat më të fundit mbi tregun e punës në vendet e BE-së. Shkalla mesatare e papunësisë në 28 vendet anëtare ishte 9.5% në muajin gusht 2015 e pandryshuar nga një muaj më parë, por krahasimisht më ulët se e njejta periudhë në 2014 (10.1%). Shkalla e papunësisë e të rinjve arriti 20.4%. Në Shqipëri papunësia qëndron në shkallën 17.3%, ndërsa tek të rinjtë ka arritur 34.2%.

Me Sytë nga Bujqësia

Gjatë një vizite në qarkun e Vlorës vizituam zona bujqësore me mundësi zhvillimi në fushën e agrobiznesit dhe frutikulturës. Potenciali i tyre është ngushtësisht i lidhur me turizmin. E ndërsa vlerat natyrore e historike të zonës janë të pranishme, e kam të pamundur të evitoj problematikat dhe hendeqet e shumëllojshme.

Kur të rinjtë dhe tregu i punës nuk i flasin njëri tjetrit

blog-post-1-image

Sot, sipas Analizës së Nevojave për Aftësi rezulton se ndërsa në Shqipëri ekziston një tendencë e përgjithshme në rritje e punësimit (sidomos tek bizneset e mesme dhe të mëdha), thujse 50% e bizneseve hasin vështirësi të konsiderueshme në identifikimin e punonjësve me aftësitë e duhura. Paralelisht, 34% e të rinjve që kërkojnë të punësohen, e kanë të pamundur të gjejnë një punë që i përshtatet arsimit dhe pritshmërive të tyre. Punësimi i talenteve të reja mund të jetë çelësi për kompanitë e të gjitha madhësive për të përmbushur nevojat e tyre.

Understanding the Basics: A market that holds back women and youth

Labour market data in Albania suggest that the economic growth experienced during the last two decades has not been translated into significant labour market improvements. In the first quarter of 2015, labour force participation rates remained below European averages, with women’s participation rates significantly lower than men’s (54.2% and 72.2% respectively). Youth participation rates are even lower (36.7% for young women and 50.5% for young men) and as such indicative of the fact that youth face increased difficulties in the labour market compared to other adults. 34.5% of youth are neither in employment, nor in education or training (NEET), more than twice the rate found among EU27 countries (13%). Only 21.2% of young women in this category are actively seeking employment, compared to over 50% of the men.

Navigate